Enkel TV i Oravais

Välkommen till info-sidorna för Oravais Centralantenn andelslag.

Bolaget erbjuder sina andelsägare lätthanterliga tjänster för tv i samarbete med Bridge Network.

Tv är enkelt att använda. De vanligaste svenska och finska kanalerna går att se utan att behöva bekymra sig om kort, kortläsare o. dyl. Bara att göra en kanalsökning och börja titta.

Se mera om Bridge Network här

Lisätietoja Bridge Networks:sta tästä